De honoraire consul


Emiel B. de Sévrèn Jacquet is sinds 2020 de Honorair Consul van Oekraïne. Hij is managing partner bij Holland Financial Network B.V. te Amsterdam. In deze rol adviseert hij organisaties met het opzetten van een ‘liquid workforce’ van financieel specialisten. Tevens is Emiel bestuurslid van AMADE Nederland, een non-gouvernementele organisatie (NGO) die zich inspant voor de rechten van kinderen wereldwijd ongeacht afkomst, nationaliteit en religie. Daarnaast organiseert hij regelmatig bijeenkomsten zoals de Nationale Aspergepartij en het HFN Congres. Tevens is hij de initiator van het Ukrainian – Dutch Tulip Festival, waarbij er 100.000 tulpen in Kyiv geplant worden.

Honorary Consul Emiel de Sévrèn Jacquet (left) receives the consular shield from Deputy Minister of Foreign Affairs Yevgheniy Yenin

Taken


De taken van een honorair consul kunnen per land en per consul verschillen. De voornaamste taak is het versterken van de betrekkingen tussen beide landen op het gebied van o.a. handel, cultuur en wetenschap.

Uitgaande van het Verdrag van Wenen inzake Consulaire Betrekkingen valt de taak van een consul te omschrijven als:

  • de bescherming van de belangen van de staat die hij vertegenwoordigt, en van zijn onderdanen;
  • bevordering van de handel en van de economische, culturele en wetenschappelijke betrekkingen;
  • het waarnemen en rapporteren over het economische, commerciële en culturele leven;
  • vertegenwoordiging van onderdanen van de zendstaat (Oekraïne) voor rechterlijke en andere autoriteiten in geval van afwezigheid van die onderdanen;
  • bescherming van de belangen van onderdanen uit de zendstaat die minderjarig of anderszins handelingsonbekwaam zijn;
  • het tekenen van documenten;
  • representatieve functies bij ontstentenis van de ambassadeur;
  • het verlenen van bijstand aan zee- en binnenvaartschepen alsook luchtvaartuigen die de nationaliteit van de zendstaat hebben en hun bemanningen

Het honoraire consulaat beslaat de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.